English בס"ד

תקנון האתר

 

תקנון אתר כיפה תור:

התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות, התקנון מתייחס לנשים ולגברים.

 

השימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. לכן, אנא, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. באם אינך מסכים לתקנון, אל תעשה כל שימוש באתר.

 

 1. השימוש באתר כיפה תור, בשירותים הניתנים בו ו/או קשורים אליו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פרסום,  שירות ו/או מידע ו/או תוכן שבאתר, כפוף לתקנון האתר, הכוללים הצהרות והתחייבויות של המשתמש.
 2. בתקנון האתר, "תוכן" או תכנים פירושם מאמרים, פרסום, מודעות, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.
 3. השימוש באתר כיפה תור ובתכנים ניתן כפי שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, השימוש בו והתכנים המצויים בו, ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה.
 4. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר כיפה תור בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, וקבוצת אלפא עסקים  שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.
 5. הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של:
 • תכנים בעלי אופי משמיץ, בוטה, מאיים, מטריד, גזעני, מזיק, פוגע ברגשות ציבור.
 • תכנים שיש בהם משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירה.
 • תכנים בעלי אופי פורנוגראפי או מיני בוטה, המפר הוראת דין ועלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • מוצרים האסורים במכירה/מסירה/העברה עפ"י חוקי מדינת ישראל: חוק העתיקות, תשל"ח 1978, חוק להגנת חיות בר, תשט"ו, 1955.
 • תכנים הנוגעים לקטינים שלא התקבלה עליהם הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים.
 • תכנים בעלי אופי או מידע בטחוני רגיש, או מידע שמטבעו רגיש.
 • סיסמאות, פרטים אישיים או מידע אישי אחר המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה.
 • תכנים החושפים את פרטיו האישיים של אדם, שלא הוא עצמו מסר אותם, ו/או חומר הפוגע בצנעת הפרט.
 • תכנים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי המשפט.
 • תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
 • פרסומי שווא והבטחות שווא
 • תכנים העלולים לגרום נזק למשתמש כגון וירוסי מחשב, תולעת וכדומה, מכל סוג שהוא.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – כל תוכן שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרחית כלשהי.
 1. כל פרסום באתר כיפה תור הינו על אחריות העסק המפרסם.
 2. תכנים שיפורסמו באינדקס אספנות תחת קטגורית "חרבות וכלי נשק" יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל בדבר אחזקת רישיון לנשק, עפ"י הוראות הדין הנחיות משרד הפנים. על הצדדים המעורבים     בעסקה מוטלת האחריות לנהוג עפ"י חוק כלי ירייה 1949 וחוק העונשין 1977)
 3. כל השירותים הניתנים ע"י המפרסם באתר, וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע ע"י אתר כיפה תור, הינו באחריותו הבלעדית של המפרסם המפעיל את השירות המוצע. צוות כיפה תור, קבוצת אלפא עסקים, באי כוחם ו/או מי מטעמם, לא יישאו כל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותים אלה.
 4. קבוצת אלפא עסקים שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של אתר כיפה תור, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי קבוצת אלפא עסקים עשויה למקם את הפרסומות                   בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי   כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.
 5. הפרסומות המועלות באתר כיפה תור, מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי קבוצת אלפא עסקים. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי  "COOKIES"הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את   הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לקבוצת אלפא עסקים.
 6. קבוצת אלפא עסקים, יוצרת קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לתחומי העניין שלך, דרכי הגישה שלך לאתרים, מידע אותו הינך מחפש ברשת האינטרנט וכו'. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES"  משמש את אלפא עסקים לשימושים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון אתר כיפה תור, כך שיתאים לתחומי העניין שלך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש. בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הם חוסכים את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי. ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך בכניסתך לאזור האישי באתר, ו/או כשתתבקש לכך ע"י מערכת אתר כיפה תור.
 7. כל תוכן המוצג באתר, לרבות תמונות ומלל הינו רכוש קבוצת אלפא עסקים, כולל זכויות קניין רוחני, סימני מסחר וכדומה.
 8. אין לחקות ו/או להשתמש ברעיונות המוצגים באתר, להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן המידע, בכל דרך שהיא ללא הסכמה מפורשת מקבוצת אלפא עסקים. אתר כיפה תור והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא לשימוש מסחרי.
 9. כל הפרטים הכתוב בכרטיס העסק, כולל התמונות והמידע שנמסר לצוות אתר כיפה תור ע"י העסק אינו באחריותו של צוות האתר לקבוצת אלפא עסקים ואין כל התחייבות ואחריות לתוכן המפורסם.
 10. מובהר בזאת כי הפרסום באתר אינו ערבות להצלחת העסק המפרסם, ואין צוות אתר כיפה תור וקבוצת אלפא עסקים מתחייבים או אחראים לכמות הפניות שיגיעו לבעל העסק המפרסם בכל דרך שהיא.
 11. לבעל העסק המפרסם באתר כיפה תור, אין זכות כלשהי לביטול עסקה או לקבלת החזר כספי כלשהו, חלקי או מלא, עקב כך שלא הגיעו אליו פניות דרך אתר כיפה תור.
 12. התכנים המפורסמים יהיו חשופים למשתמשי האינטרנט. לאתר לא ידוע אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות העברת התוכן. לפיכך, האתר לא יישא בכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג' בגין העברת התוכן וקבלת התגובות עליו, והאחריות לכל אלה הינה שלך בלבד.
 13. בעלי האתר ו\או יוצרי האתר ו\או חברי צוות האתר ו/או כל אדם אחר לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מתוכן שיפורסם על ידך. הינך מסכים לכך שאתה האחראי הישיר והיחיד על התוכן שאתה מפרסם ו/או מפיץ באמצעות האתר. הינך פוטר בזה את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על התוכן שתפרסם ו/או תפיץ.
 14. צוות אתר כיפה תור וקבוצת אלפא עסקים אינם אחראים על תכנים ומבצעים שמפרסם בעל העסק, או קופונים והבטחות של בעל העסק עצמו.
 15. האחריות על התוכן המפורסם ו/או השירות ו/או התמונות המפורסמות בכרטיס העסק חלה באופן בלעדי על בעל העסק המפרסם ו/או המשתמש באתר.האחריות על טיב המוצרים ואיכותם חלה באופן בלעדי על בעל העסק המפרסם ו/או המשתמש.
 16. האתר רשאי לסרב לפרסום ו/או העברת תוכן מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו, והוא יהיה רשאי למחוק תכנים מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו המוחלט. אין באמור כדי להטיל חובה כלשהי על האתר לבדוק תכנים, ואין להסתמך על האתר כי יבדוק את התכנים המועלים על ידי מבקרים באתר.
 17. הינך מסכים, שאתר כיפה תור רשאי להשתמש בתוכן שבאתר, גם אם מדובר בתוכן שהגיע ממך, כל שימוש שהוא, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, מבלי צורך בהרשאתך וללא כל שתשולם לך כל תמורה בגין שימוש כאמור, וזאת גם אם האתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתוכן.
 18. האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר. בנוסף שומרת קבוצת אלפא עסקים לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר כיפה תור, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
 19. ידוע לך כי השירות הניתן באתר יכול ולא יהיה חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת. בין היתר בשל כך האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך או לצד ג' בשל כך.
 20. קבוצת אלפא עסקים צוות כיפה תור ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג' ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד ג' ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד ג
 21. צוות האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך, כמו כן יהיה האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך משלוח תוכן שיווקי, פרסומות, ועדכונים נוספים ככל שימצא לנכון - זאת כל עוד לא ביקשת שלא לקבל תוכן מסוג זה. יודגש כי מסירת פרטיך האישיים אינה מחויבת על פי חוק, אך, ללא מסירת  הנתונים המוגדרים באתר כיפה תור  כ"שדה חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום באינדקסים השונים באתר כיפה תור.
 22. באתר כיפה תור קיימת  מערכת אבטחת נתונים בתקנים המחמירים ביותר. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL שהינה טכנולוגיה בסטנדרט עולמי המאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח. בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת איזי קארד, אולם מובהר כי קבוצת אלפא עסקים זכאית להחליף ספק  בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי
 23. קבוצת אלפא עסקים מאבטחת את המידע המצוי באתר כיפה תור וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר כיפה תור, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, קבוצת אלפא עסקים אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים
 24. אתר כיפה תור מכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים ו/או הפניות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי קבוצת אלפא עסקים, קישורים אלקטרוניים אל אתר כיפה תור וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או נטילת אחריות, במפורש או מכללא, על ידי קבוצת אלפא עסקים ואתר כיפה תור לגבי אותם מקורות מידע אחרים המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר קבוצת אלפא עסקים תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש במידע שבאתר כיפה תור. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מאתר כיפה תור בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קבוצת אלפא עסקים. בנוסף, המשתמש לא יכניס למודעות הפרסום קישור לאתר אינטרנט או כתובת אינטרנט בכתב, בתמונה או באמצעי אחר. פרסום מספר טלפון וכתובת אתר אינטרנט יעשה אך ורק בתוך השדות המיועדים לכך ולא בטקסט החופשי
 25. העסק המפרסם ו/או המשתמש מצהיר, יודע ומאשר שברכישת מסע פרסום באתר כיפה תור, מנוי הפרסום והתשלום מתחדשים באופן אוטומטי בכל שנה ו/או בהתאם לחבילת הפרסום שנרכשה.
 26. ידוע גם כי לצורך ביטול חידוש התשלום יהיה על העסק המפרסם והמשתמש לשלוח הודעה בדף צור קשר ו/או בכל דרך מוסכמת אחרת אשר מבטלת את החידוש האוטומטי של התשלום עבור הפרסום לפחות 48 שעות לפני מועד חידושו, וחידוש התשלום יתבטל במידית.
 27. קבוצת אלפא עסקים תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה לעסק מפרסם ו/או משתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע   העסק המפרסם ו/או המשתמש לפעילותו התקינה של אתר כיפה תור. בלי לגרוע מן האמור לעיל הניתנים על פי הוראות כל דין, קבוצת אלפא עסקים תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 28. קבוצת אלפא עסקים שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כיפה תור כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת אלפא עסקים במידה והינו פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע באתר כיפה תור.
 29. העסק המפרסם ו/או המשתמש באתר כיפה תור מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את אתר כיפה תור וקבוצת אלפא עסקים בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם להם, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר כיפה תור  ו/או באמצעותו ו/או במידע בו.
 30. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה בית המשפט השלום באילת בלבד. כמו כן, על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים, התשל"א-1970
 31. מבלי לפגוע בזכויות הרשומות מעלה, הינך מסכים לתקנון אתר כיפה תור. במידה ולא תעמוד בתנאי התקנון ו/או יופרו תנאי התקנון על ידך, צוות האתר וקבוצת אלפא עסקים רשאים למנוע ממך את השימוש באתר. למען הסר ספק, הינך מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים ו/או בקשר לכל שימוש שתעשה באתר.

בברכה,

צוות אתר כיפה תור